Xem thêm. ..

Cuộc đời con người sinh ra phải chăng để giành lấy cái này, đạt lấy cái kia? Để rồi trên lưng ngoài gánh nặng của tuổi tác, còn chất chồng thêm tài sản, danh vọng và ham thích. Để rồi lưng ngày một còng, và đầu óc ngày càng mụ mị?

Phàm là thân xác thịt, ai tránh được sinh, lão, bệnh, tử? Lúc mất đi còn lại được gì? Vinh hoa đó, tiền tài kia, rồi cũng chẳng đem theo được, hà cớ gì lại phải bôn ba, tranh giành?

Lúc ta được sinh ra, chưa chắc theo ý muốn, bởi ta có nói được câu nào? Rồi lúc ra đi, cũng chẳng thể cho ai biết cảm giác ra sao. Tự hỏi, một đời người chỉ vậy thôi sao?

Một ngọn lửa đem đi tất cả: một thân hình sau mấy chục năm, bôn ba khắp chốn cầu sinh, tranh giành danh, lợi trên đời, nếm trải thất tình lục dục. Cho đến cuối cùng, chỉ còn nắm tro tàn đi vào dĩ vãng.

THM sưu tầm