Xem thêm. ..

“Những lạc thú mà thế gian cống hiến cho con người cũng chỉ như nắm cơm bố thí cho người hành khất, chỉ làm dịu cơn đói hôm nay, rồi ngày mai lại đói.” - Arthur Schopenhauer

“Việc thỏa mãn dục vọng không giải thoát chúng ta khỏi dục vọng, nhưng tạo thêm một dục vọng khác còn mãnh liệt hơn để rồi cái vòng lẩn quẩn: khát khao - thỏa mãn, thoả mãn - khát khao… cứ tiếp diễn mãi không cùng” - Anthony de Mello

THM sưu tầm