Xem thêm. ..

Xót thương cho kiếp con người
Bon chen dành giật... khóc cười chán chê
Khi vui chè chén hả hê
Khi buồn oán trách ... Mọi bề nhân gian.

Hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn
Quyền cao chức trọng, như làn khói sương
Vạn sự hư ảo vô thường
Giàu sang phú quí... Có đường tiêu hao.

Doanh nhân - triệu phú - anh hào
Đến khi nhắm mắt ... lệ trào đớn đau
Giàu nghèo chẳng khác gì nhau
Trở về cát bụi ... một màu hư không...

Nếu ta biết cách gieo trồng
Phước đức tăng trưởng, sẽ không phai mờ
Khi thuyền vận mệnh cập bờ
Niết bàn Cực lạc... Đón chờ chúng ta !

THM sưu tầm