Xem thêm. ..

Có một bầy bò hằng ngày được lùa ra đồng ăn cỏ rồi lựa con nào to béo thì làm thịt để bán. Giết hơn một nửa rồi mà bầy bò ấy không con nào biết số phận của mình ra sao cả. Chúng vẫn thản nhiên vui vẻ, húc nhau, nhảy vọt, kêu rống, ăn chơi…

Con người cũng có lắm người vùi mình trong hoàn cảnh tương tự như thế. Họ tham lam dục lạc cung dưỡng thân xác, rồi sung sướng khoái chí họ sát hại lẫn nhau, húc chết sự sống của nhau mà không biết là mình đang húc nhau với cái chết!

Trong khi đó, bên cạnh sự sống, vô thường chết chóc nhanh lẹ tiến đến, thế mà họ vẫn ngang nhiên không hay không biết, có khác gì bầy bò kia?

THM sưu tầm