Xem thêm. ..

Cuộc đời giống như bóng câu qua cửa sổ, thoáng qua rồi mất hút - ngắn ngủi vậy đó. Ai một lần tự nghĩ về cuộc đời mình cũng thấy có lắm cảnh buồn đau, những thất bại trong công việc, trong tình yêu. ..

Những người ta yêu mến nhớ thương rồi cũng rời bỏ ta về cõi hư vô mịt mùng. Trong cuộc sống bao lần trái tim ta ứa lệ buồn thương, nhưng cũng bao lần chúng ta nở nụ cười vui với cuộc sống ở cõi tạm dâu bể này!

THM sưu tầm